ISBN: 978-2-87457-073-5
14,50 €

Collectes de surface [inventoriées]

 = Paper =

 
A.-F.RASSEAUX, « Collectes de surface [inventoriées] », in DEMELENNE M. and DOCQUIER G. (dir.), Trésor ? / Trésor ! Archéologie au cœur de l'Europe, Brussels, 2014.
-------------------------------------------------------------
FR. — Si l’archéologie est une science, elle véhicule sa part de fascination, d’émerveillement et leur corollaire : l’imaginaire. Parmi de multiples explorations possibles, certains créateurs découvrent, à l’instar des archéologues, des vestiges contemporains. Rigoureusement inventoriés, ils stimulent un regard esthétique et poétique sur le fragment et/ou la série. Publiés sous la forme de Livres d’artiste, ils conservent des pans de mémoire réelle ou fictive.
--------------------------------------------------------------
NL. — Ook al is de archeologie een wetenschap, ze brengt voor een stuk ook een bepaalde fascinatie en een zekere verwondering met zich en, als logisch uitvloeisel hiervan: de verbeelding. Er is een hele waaier aan exploraties mogelijk en sommige creatieve geesten ontdekken, net zoals archeologen dat doen, hedendaagse overblijfselen. Ze worden zorgvuldig geïnventariseerd en stimuleren de esthetische en poëtische kijk op het fragment en/of de reeks in kwestie. Ze worden gepubliceerd in de vorm van kunstenaarsboeken en bewaren op die manier fragmenten uit het reële of fictieve geheugen.

--------------------------------------------------------------

 

Keywords : Overblijfselen uit het heden, de verbeelding van de archeologie, kunstenaarsboeken, inventaris