ISBN: 978-2-87457-073-5
14,50 €

La « Dame » de Villers-Carbonnel : une spiritualité au Néolithique ?

 = Paper =

 
Fr. BOSTYN, « La "Dame" de Villers-Carbonnel : une spiritualité au Néolithique ? », in DEMELENNE M. and DOCQUIER G. (dir.), Trésor ? / Trésor ! Archéologie au cœur de l'Europe, Brussels, 2014.
-------------------------------------------------------------
FR. — Les fouilles préventives effectuées en amont de la construction du canal Seine-Nord Europe ont permis de mettre au jour une statuette féminine néolithique à Villers-Carbonnel. Celle-ci se trouvait dans le fond d’un probable four, au sein d’un espace délimité par des enceintes, site d’habitat ou de culte. D’autres exemples de figurines aux formes féminines stylisées sont connus dans nos régions, dont l’auteur interroge les voies d’interprétation.
--------------------------------------------------------------
NL. — De preventieve opgravingen die stroomopwaarts van het in aanbouw zijnde kanaal Seine - Noord-Europa werden uitgevoerd hebben een vrouwenbeeldje uit het Neolithicum in Villers-Carbonnel aan het licht gebracht. Het beeldje bevond zich achterin een vermoedelijke oven, in een met muren afgebakende ruimte, een plek waar gewoond werd of waar een cultus beleden werd. In onze streken werden nog andere beeldjes met gestileerde vrouwenvormen gevonden en de auteur analyseert de verschillende interpretatiemogelijkheden.
--------------------------------------------------------------
 

Keywords : Villers-Carbonnel (Frankrijk), beeldje, vrouwelijk, afgebakende ruimte, Neolithicum