ISBN: 978-2-87457-115-2
14,50 €
REF. CIRG2019_HUN

Het Koninklijk Paleis te Amsterdam. Bouwhistorisch onderzoek in het voormalige stadhuis van Amsterdam

 = Paper = 


by Hein HUNDERTMARK, in La pierre comme porteur de messages du chantier de construction et de la vie du bâtiment. Actes du XXIe Colloque International de Glyptographie (du 8 au 14 juillet 2018, Amay, Belgique), Brussels, 2019.
-------------------------------------------------------------